Program interwencyjny emitowany jest o r´┐Żnych porach, zwykle wieczorem

Coraz wi´┐Żcej telewidz´┐Żw interesuje si´┐Ż programem, w kt´┐Żrym przedstawiane s´┐Ż niewyt´┐Żumaczalne zjawiska, ezoteryczne zagadnienia. Nie jeden taki program m´┐Żg´┐Żby by´┐Ż scenariuszem do "Z archiwum X".

Fabu´┐Ża jest naprawd´┐Ż wci´┐Żgaj´┐Żca, a rzeczy tak przedstawiane - nieprawdopodobne. Wielu z nas nie wierzy w takie zjawiska. Lecz w programie przedstawiane s´┐Ż wiarygodne argumenty, ´┐Że ezoteryczne zjawiska nie stanowi´┐Ż tylko kanwy powie´┐Żci science fiction. Takie dowody bardzo trudno obali´┐Ż i nie pozostaje nic innego, jak tylko uwierzy´┐Ż - ´┐Że to, co w nich pokazuj´┐Ż, zdarzy´┐Żo si´┐Ż naprawd´┐Ż.

Widowni´┐Ż zyskuj´┐Ż tak´┐Że programy interwencyjne, czyli opowiadaj´┐Żce o krzywdzie zwyk´┐Żych ludzi. Przedstawienie ich historii w telewizji jest dla nich ostatni´┐Ż desk´┐Ż ratunku. Niekiedy program interwencyjny dzia´┐Ża te´┐Ż jako straszak, zw´┐Żaszcza na w´┐Żadz´┐Ż. Po emisji programu wiele spraw udaje si´┐Ż za´┐Żatwi´┐Ż, urz´┐Żdnicy zmieniaj´┐Ż zdanie, s´┐Ż przychylni, ´┐Życzliwi.

W tym znaczeniu ka´┐Żdy program interwencyjny jest s´┐Żu´┐Żb´┐Ż wobec spo´┐Żecze´┐Żstwa. Na dziennikarzach przygotowuj´┐Żcych reporta´┐Że interwencyjne spoczywa jeszcze wi´┐Żksza odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż i obowi´┐Żzek s´┐Żu´┐Żenia prawdzie, sprawiedliwo´┐Żci i ludziom ni´┐Ż na zwyk´┐Żych przedstawicielach medi´┐Żw. ´┐Żeby tworzy´┐Ż takie programy interwencyjne, naprawd´┐Ż trzeba chcie´┐Ż pomaga´┐Ż innym.